top of page

De verbinding tussen jouw gezondheid en je plek in het familiesysteem.

Bron: Els van Steijn voor holistik.nl
Wat blijkt, is dat door het aankijken van thema’s, vraagstukken of herhalende patronen in iemands privé of werkende leven gezondheidsklachten verminderen of beter hanteerbaar worden. Het symptoom, zoals structurele hoofdpijn of een hernia, dat als probleem wordt ervaren, is vaak een oplossing voor een ander, nog onvoldoende onderkend probleem. Met andere woorden, waar gaat het werkelijk over? Vergeet niet dat je lichaam altijd als eerste reageert, nog voor iets tot je ratio en bewustzijn is doorgedrongen. Voor wie of wat is de huidige situatie een goede oplossing? Of, waar hoeft niet naar gekeken te worden doordat dit thema of ziekte zich manifesteert? Waarvoor is het probleem dus een oplossing en/ of afleiding? Tot slot een confronterende vraag: Kun je het uithouden als dit vraagstuk of gezondheidsprobleem niet meer speelt? Je familiesysteem is relevant, want de (on)zichtbare patronen vanuit je systeem van herkomst herhalen zich in je huidige leven. De metafoor van ‘De fontein’ is een middel om jouw plek te duiden in je biologische familiesysteem. Stel je een mooie fontein voor die bestaat uit meerdere bakken met water, die in elkaar overlopen. Elke bak vertegenwoordigt een generatie. Jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders in volgorde van geboorte met (half)broers/zussen, miskramen en geaborteerde kinderen. Je hebt één eigen, unieke en onbetwistbare plek. Als je goed op jouw plek in de onzichtbare fontein staat, ben je beter in staat om je lichaam te ‘bewonen’. Als je je thema’s en vraagstukken namelijk echt aankijkt en verwerkt, hoeven de onverwerkte emoties niet in je lichaam te gaan zitten, die daar voor een verstoring in je energiehuishouding en gezondheid kunnen zorgen. Iets verwerken doe je altijd op twee niveaus: Deel één gaat via je ratio en deel twee van de verwerking gebeurt altijd via je lichaam, waarbij je primaire emoties doorvoelt. Primaire emoties zijn kort en heftig en maken je schoon vanbinnen. Na ca. twee minuten zullen de eerste scherpe kantjes van die emotie eraf zijn. Dit in tegenstelling tot secundaire emoties die de primaire emotie afdekken, maar je niet schoonmaken vanbinnen en je alleen maar in de weg zitten. Als je dus primaire emoties kunt voelen, ben je beter in staat om je lichaam te bewonen. Hierdoor zal je in een vroeg stadium de eerste signalen van je lichaam opvangen, die een aanwijzing zijn dat er iets speelt. Nog voordat iets tot je ratio is doorgedrongen, zal je lichaam al een klein signaal hebben afgegeven. Als je dit signaal negeert, zal je lichaam steeds krachtigere boodschappen gaan versturen om aan te geven dat er iets aan de hand is en dat je antwoord daarop tot dat moment nihil of inadequaat is. Dit kan zover doorgaan tot dat je er letterlijk en figuurlijk ziek van wordt. De ervaring leert dat mensen die met hun innerlijke houding behoorlijk stabiel op de eigen en unieke plek staan en de anderen hun plek gunnen, vaak minder te maken hebben met lichamelijke en geestelijke klachten.


Overgave van wat is en de controle loslaten, zorgt dat je je energie niet nodeloos verliest. Beweeg mee met en naar de nieuwe realiteit. Mijn ervaring met mijn cliënten is, dat de realiteit, hoe hard en pijnlijk die ook is, altijd het meest helend is. Valse hoop is funest en wekt uitputtend. Uiteraard is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Je pijn, verlies en verdriet ontkennen geeft juist geen enkele kracht. De kunst is om aanwezig te blijven in het hier en nu en wat er is. Voel de emotie als een ‘sensatie’ en blijf weg van een verhaal of een gedachte erover. Zo behoud je een rustige geest Dan zal de emotie verdwijnen. Je hebt niet altijd iets te willen. Voel je machteloosheid en blijf verbonden met jezelf in plaats van boos te zijn op wie of wat dan ook. Pas als deze primaire emoties zijn erkend, kan ook vreugde worden gevoeld. Hoe meer er wegvalt in je leven (gezondheid, vermogens of dierbaren), hoe meer je wordt geconfronteerd met wat essentieel is. Wat wil ik en waarom? Hoe wil ik mijn tijd invullen?

Lees het gehele stuk op :

Comentários


bottom of page