top of page

Beste cliënten,


 

Alle contactberoepen dienen tot 19 januari 2021 te sluiten. Uitzondering wordt gemaakt voor de (para)medische contactberoepen.
De overheid heeft inmiddels een lijst http://download.omroep.nl/nos/docs/141220_contactberoepen.pdf gepubliceerd van beroepen die daartoe behoren. Frustrerend genoeg staat osteopathie niet op deze lijst.
Zoals ook in het voorjaar het geval was, legt de overheid de grens voor sluiting bij BIG geregistreerde beroepen en de zorgverzekeringswet. 
Aangezien osteopathie hier niet onder valt betekent dit voor nu dat ik per direct mijn praktijk zal moeten sluiten.
Alle afspraken komen te vervallen, dit zal ook naar iedereen apart gemaild worden. 
Wil je alvast een afspraak maken voor na 19 januari dan kan dat via mail. info@gilhuisosteopathie.com

Mocht je vragen of advies willen hebben over je klachten stuur me dan een mail met je vraag en bel ik je terug.

Hartelijk groet,

Susanne GilhuisVoor wanneer een afspraak weer mogelijk is gelden onderstaande regels: 


Om verspreiding van het corona virus te beperken zijn er een aantal voorwaarden voor het maken van een afspraak.
Op de praktijk zullen de nodige (hygiëne) maatregelen genomen worden. Deze kunt u lezen in de afspraakbevestiging mail.

Voor het maken van een afspraak is het van belang dat u geen symptomen vertoont van Covid-19. ​

Wilt u onderstaande vragen nagaan.

Heeft u last van:
- (neus)verkoudheid?
- hoesten?
- kuchen of niezen?
- loopneus?
- keelpijn?
- verhoging (= tot 38 graden) of koorts?
- kortademigheid?
- hoofdpijn?
- branderige ogen?
- reuk- en/of smaakverlies?
- moeheid?
- ziek voelen en/of diarree?

- Heeft u recent contact gehad met bewezen covid-19 patiënten?
- Heeft u zelf Covid-19 doorgemaakt en bent u minder dan 24 uur klachtenvrij?
- Heeft iemand uit uw huishouden een van bovenstaande symptomen?
- Woont u in een instelling of verpleeghuis?


Indien u één van bovenstaande vragen met ‘ja’ kan beantwoorden mag u NIET behandeld worden. 
Dit in het belang om verdere verspreiding te voorkomen.

Indien u op alle bovenstaande vragen met ‘nee’ kunt antwoorden dan kunt u een afspraak maken. We zullen op de dag van behandeling nogmaals bovenstaande vragen doornemen.

Laten we goed voor elkaar zorgen.

Hartelijke groet,
Susanne Gilhuis, osteopaat

bottom of page