Beste cliënten,
 


Om verspreiding van het corona virus te beperken zijn er een aantal voorwaarden voor het maken van een afspraak.
Op de praktijk zullen de nodige (hygiëne) maatregelen genomen worden. Deze kunt u lezen in de afspraakbevestiging mail.

Voor het maken van een afspraak is het van belang dat u geen symptomen vertoont van Covid-19. ​

Wilt u onderstaande vragen nagaan.

Heeft u last van:
- (neus)verkoudheid?
- hoesten?
- kuchen of niezen?
- loopneus?
- keelpijn?
- verhoging (= tot 38 graden) of koorts?
- kortademigheid?
- hoofdpijn?
- branderige ogen?
- reuk- en/of smaakverlies?
- moeheid?
- ziek voelen en/of diarree?

- Heeft u recent contact gehad met bewezen covid-19 patiënten?
- Heeft u zelf Covid-19 doorgemaakt en bent u minder dan 24 uur klachtenvrij?
- Heeft iemand uit uw huishouden een van bovenstaande symptomen?
- Woont u in een instelling of verpleeghuis?


Indien u één van bovenstaande vragen met ‘ja’ kan beantwoorden mag u NIET behandeld worden. 
Dit in het belang om verdere verspreiding te voorkomen.

Indien u op alle bovenstaande vragen met ‘nee’ kunt antwoorden dan kunt u een afspraak maken. We zullen op de dag van behandeling nogmaals bovenstaande vragen doornemen.

Laten we goed voor elkaar zorgen.

Hartelijke groet,
Susanne Gilhuis, osteopaat

DE PRAKTIJK

CONTACT

Gilhuis osteopathie
Wijnstraat 161a
3311 BV dordrecht

tel: 0786145257

info@gilhuisosteopathie.com

Gilhuis osteopathie - Wijnstraat 161a - 3311 BV Dordrecht - 078-6145257 - info@gilhuisosteopathie.com