top of page

KLACHTENREGELING

Ik hoor het uiteraard graag als je tevreden bent.
Helaas kan het ook voorkomen dat je ontevreden bent. Mocht dit het geval zijn dan hoop ik dat we dit met elkaar kunnen bespreken en we tot een oplossing te komen.

 

Op de diensten die ik, als NRO geregistreerde osteopaat, lever zijn Algemene Voorwaarden Osteopathie van toepassing.
 

Het is gelukkig nooit eerder voorgekomen maar ik hoop hiermee de openheid te creëren zodat eventuele klachten altijd met mij besproken kunnen worden.
Alleen wanneer klachten kenbaar maakt worden kan ik hierop inspelen. Zo kan een goed gesprek tot een bevredigende oplossing komen.

Mochten we er gezamenlijk, of met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kunt je je klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Osteopathie.

bottom of page